Ant rubežiaus 2020

 
 
Pranciškus Trijonis   Zenonas Ripinskis Iveta Dukalska   Mati Vürst
             
Festivāls ražotājs  
Pranciškus Trijonis
Mob.: +370 611 16565
 
Festivāls vietnieks
Zenonas Ripinskis
 
Mob. +370 685 33142

 

 
Festivāls koordinators Latvijā, Tautas muzikantu biedrības vadītāja  Iveta Dukalska
 
Mob. . +371 200 19452
 
Festivāls koordinators Igaunija
 Mati Vürst
 
+372 5781 1697